Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu (wprowadzoną do Regulaminu Konkursu Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 23 listopada 2021 r.), w dniu 28 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął drugą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i  wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej.

Ocena środowiskowa ww. projektów zakończyła się 21 grudnia 2021 r.

Alokacja na konkurs pierwotnie wynosiła 16 000 000,00 PLN. Do tej pory Uchwałą ZWL z 23 listopada 2021 r. wybrano do dofinansowania 4 projekty na kwotę 23 061 564,25 PLN.

Na podstawie Uchwały ZWL z 28 grudnia 2021 r. kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona do 19 695 318,57  PLN, co umożliwiło wybranie do dofinansowania ocenionych pozytywnie 2 projektów. Ostatecznie na liście wybranych do dofinasowania  znajduje się 6 projektów.

Poniżej prezentujemy listę projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu czyli rozstrzygnięcia konkursu i listę projektów wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

Lista projektów wybranych do dofinansowania