Przejdź do komentarzy

obrazek

8 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia perspektywy finansowej 2021-2027 w Polsce, zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W imieniu Elżbiety Anny Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego decyzję o zatwierdzeniu programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 odebrała Sylwia Pędzińska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

W ramach programu do naszego regionu trafi bisko 915 mln euro. Nowy program stanowi przede wszystkim odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionu. Fundusze Europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa.

Wśród priorytetowych kierunków wsparcia znalazły się:

  1. gospodarka i cyfryzacja,
  2. energia,
  3. środowisko i klimat,
  4. transport,
  5. edukacja,
  6. rynek pracy,
  7. włączenie społeczne,
  8. zdrowie,
  9. kultura i turystyka
  10. obszary miejskie oraz pozamiejskie.

obrazek

Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027obrazek