Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 o kwotę 39 789 125,99 PLN i tym samym wybranie do dofinansowania kolejnych 21 projektów zgodnie z listą rankingową (pozycje od 47 do 67). Tym samym dofinansowanie otrzymają projekty, które w wyniku oceny merytorycznej oraz procedury odwoławczej spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz uzyskały minimum 50 punktów (na 56 pkt. możliwych do zdobycia).

Wartość dofinansowania wszystkich 67 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu wynosi 144 087 752,25 PLN.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16.

Załącznik:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.