Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu 13.11.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą zaktualizowaną Listę rankingową oraz Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17. Aktualizacja była wynikiem uwzględnienia złożonego środka odwoławczego.

Lista projektów po procedurze odwoławczej