Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i Innowacje 3 projekty uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny środowiskowej.

Tym samym pozytywnie oceniono 9 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 35 780 097,71 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 18 584 386,58 PLN.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów pozytywnych po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18

Lista projektów