Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 września 2022 r. zatwierdził aktualizację List/Wykazów kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zmiany dotyczą wprowadzenia dziedzin, odpowiadających zakresowi tematycznemu poszczególnych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy Listy/Wykazy kandydatów na ekspertów w ramach wybranych osi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: