Przejdź do komentarzy

obrazek

Zarząd Województwa lubuskiego przeznaczył kwotę 8,5 mln zł na pozakonkursowy nabór wniosków z Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT RPO – Lubuskie 2020.

W ramach niniejszego wezwania wsparcie może zostać przeznaczone na projekt związany z wdrożeniem robotycznych systemów wsparcia zabiegów chirurgicznych na głównym bloku operacyjnym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Do tej pory z Poddziałania 9.1.1 w województwie lubuskim podpisanych zostało 7 umów o łącznej wartości unijnego dofinansowania ponad 209 mln zł.

Nabór wniosków trwać będzie do 26 lutego br.

Więcej informacji na temat trawającego naboru na stronie www.rpo.lubuskie.pl, w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne