Przejdź do komentarzy

obrazek Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz dyrektor ROPS w Zielonej Górze Jakub Piosik podpisali dziś (19.05) umowę na wsparcie Domów  Pomocy Społecznej. Środki na ten cel pochodzą z Funduszy Europejskich. - Projekt ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu. To ważne, aby chronić seniorów i tych, którzy potrzebują wsparcia - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.   

Wartość projektu wynosi 4,5 mln zł i jest w całości finansowana w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przewidziano przyznanie minimum 43 grantów, które mogą zostać przeznaczone na: zakup środków ochrony osobistej, zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19, zakup sprzętu do wyposażenie i obsługi izolatek, zakup innego sprzętu i materiałów przewidzianych do zapobiegania zakażeniu COVID-19, zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług medycznych w ww. instytucjach, zapewnienie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w tych instytucjach, dostarczenie gotowych posiłków lub zakupów dla osób korzystających z tych instytucji, inne działania dostosowane do indywidualnych potrzeb tych instytucji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wcześniej, zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 7.5. Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.