Przejdź do komentarzy

obrazek1 maja 2021 r. przypada 17 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Lubuskie ma z tej okazji mnóstwo powodów do świętowania, bowiem unijne pieniądze mocno odmieniły nasz region. Przez te kilkanaście lat lubuscy beneficjenci otrzymali blisko 1,7 mld euro wsparcia z Programów Regionalnych. To pieniądze spożytkowane na ważne projekty infrastrukturalne, gospodarcze, edukacyjne, zdrowotne i społeczne.

Już niedługo będzie można się starać także o środki w ramach kolejnej perspektywy finansowania UE na lata 2021-2027.

 

Środki unijne dla lubuskiego

 

Perspektywa 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 82,55 mln euro

 

Perspektywa 2007-2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny – 494 mln euro

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 190 mln euro

 

Perspektywa 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – 907 mln euro

Projekty unijne spotykamy na każdym kroku, we wszystkich dziedzinach naszego życia. Z jednej strony mowa tu o dużych inwestycjach infrastrukturalnych za dziesiątki milionów, z drugiej mamy do czynienia z tzw. „projektami miękkimi”, w których najważniejszy jest człowiek. Lubuszanie potrafią wykorzystywać szansę, jako daje nam członkostwo we Wspólnocie Europejskiej, o czym świadczy 1177 zrealizowanych projektów w ramach RPO-Lubuskie 2020 o łącznej wartości unijnego dofinansowania ponad 3,6 mld zł.

Obszary wsparte w ramach RPO-Lubuskie 2020:

  • 706 mln na badania i innowacje w lubuskiej gospodarce (228 projektów)
  • 523 mln na infrastrukturę transportową (39 projektów)
  • 468 mln na gospodarkę niskoemisyjną (159 projektów)
  • 464 mln na infrastrukturę zdrowotną, społeczną oraz edukacyjną (84 projekty)
  • 318 mln na projekty edukacyjne (190 projektów)
  • 303 mln zł na ochronę środowiska oraz wsparcie kultury (77 projektów)
  • 288 mln zł na wsparcie regionalnego rynku pracy (189 projektów)
  • 256 mln na politykę społeczną (160 projektów)
  • 160 mln na rozwój społeczeństwa informacyjnego (37 projektów)
  • 127 mln zł na pomoc techniczną (14 projektów)