Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię publikację:

Filtruj
Dostępne 6347 dokumentów ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego ramach RPO - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej

doc 66.5KB
Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego ramach RPO - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej
16.03.2016

regulamin 8.4.2_2016.pdf

pdf 886.1533203125KB
26.04.2016

SzOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 4

pdf 4.24MB
25.02.2016
Strony: 108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147