Powrót

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021–2027

„Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021–2027” określa zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE a także współwystępowania znaków Funduszy Europejskich na lata 2021–2027.

obrazek Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021–2027