Przejdź do komentarzy

Zwiększenie kwoty dofinansowania projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 191/2602/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.”

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania projektu oraz kwota wydatków całkowitych.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.02-IZ.00-08-P01/17