Przejdź do komentarzy

Zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.04.02-08-0001/21

Szanowni Państwo,

26 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 223/3038/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów  oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 30 maja 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.04.02-08-0001/21 pt. LEPSZE JUTRO 3, realizowanego przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej.

Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania z 2 192 368,43 PLN na 2 895 087,35 PLN.

Lista projektów