Przejdź do komentarzy

Zwiększenie dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21

Szanowni Państwo,

22 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 267/3606/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania oraz kwota wydatków kwalifikowalnych i całkowitych w projekcie nr RPLB.04.05.02-08-0002/21.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/21