Przejdź do komentarzy

Zwiększenie dofinansowania dla projektu w ramach konkursie nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 81/1230/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2020 roku, zmienionej uchwałą 105/1421/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 134/1821/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów złożonych w konkursie RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19 oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 czerwca 2022 r. o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.07.05.00-08-0007/19 pt. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny, realizowanego przez Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Zwiększeniu ulega kwota dofinansowania w projekcie nr RPLB.07.05.00-08-0007/19 z 1 752 191,40 PLN na 1 957 701,00 PLN.

Przedmiotowe zmiany mają na celu udzielenie pomocy osobom przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Lista projektów