Przejdź do komentarzy

Zwiększenie alokacji konkursu dla Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż na wniosek IP ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 maja 2016 roku podjął decyzję o zwiększeniu alokacji dla zaplanowanego w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok, konkursu dla Poddziałania 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra.

W związku z powyższym, nabór dla przedmiotowego Poddziałania odbędzie się zgodnie z Harmonogramem, w miesiącu czerwcu 2016 roku, jednak zwiększeniu ulegnie alokacja zaplanowana na konkurs z 6 mln PLN do 7 mln PLN.