Przejdź do komentarzy

Zmiana ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały w dniu 17.05.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego prezentujemy zaktualizowane dokumenty.

Uchwała wprowadza zmianę w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/21, która wyniesie 3 463 520,92 PLN.

Ogłoszenie o konkursieobrazek

Regulamin konkursuobrazek