Przejdź do komentarzy

Zmiany zasad oznaczania projektów w ramach Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż zmianie ulegają zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich wynikające z dodania barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Nowe zasady uregulowane zostały w Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Funduszy Europejskich i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Nowe zasady będą obowiązywały wszystkich beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie 1 stycznia 2018 r. lub później. Zasady te nie będą obowiązkowe dla beneficjentów, którzy podpisali lub podpiszą umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 r., chyba że zawarty zostanie stosowny aneks do umowy lub umożliwiają to zapisy aktualnej umowy o dofinansowanie.