Przejdź do komentarzy

Zmiany w zakresie konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-K01/18

Szanowni Państwo

26 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian w zakresie konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-K01/18, ogłoszonego w ramach Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy RPO Lubuskie 2020, w zakresie przesunięcia terminu zakończenia naboru w wniosków z dnia 01.07.2018 r. na dzień 09.07.2018 r.

Obowiązujący termin naboru wniosków obejmuje okres od 25.06.2018 r. do 09.07.2018 r.

Ogłoszenie

Regulamin