Przejdź do komentarzy

Zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 maja 2021 roku podjął Uchwałę dot. zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21 w zakresie całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację projektów, która wyniesie 6 130 588,24 PLN.

Ogłoszenie

Regulamin