Przejdź do komentarzy

Zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 17 listopada 2020 roku podjął Uchwałę dot. zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie 17 452 463,54 PLN.

Ogłoszenie

Regulamin