Przejdź do komentarzy

Zmiany w regulaminie konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

W dniu  10 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie Regulaminu w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski. Zmiana w Regulaminie dotyczy obniżenia wymaganego minimum punktowego stosowanego przy ocenie merytorycznej z 60% na 50%, warunkującego osiągnięcie pozytywnego wyniku oceny merytorycznej a w konsekwencji, uzyskanie dofinansowania.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy ww. Regulaminu.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/16

Wykaz zmian w Regulaminie