Przejdź do komentarzy

Zmiany w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K02/20 oraz wydłużenie terminu naboru do 13 marca 2020 r.

Szanowni Państwo
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w dniu 25 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę zmieniającą dopuszczalny poziom cross-financingu w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K02/20 oraz o wydłużeniu terminu naboru do 13 marca 2020 r.

Zmiana w dokumentacji konkursowej polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu, gdzie pojawia się data zakończenia naboru tj. 28 lutego 2020 r. Obowiązującym terminem naboru wniosków będzie przedział czasowy: od 21.02.2020 r. do 13.03.2020 r. Dodatkowo zmianie uległa wartość cross- financingu z poziomu 20%, którą dostosowaliśmy do wartości 10% podanej w Ogólnych Kryteriach Horyzontalnych przyjętych Uchwałą przez Komitet Monitorujący w dniu 11 grudnia 2019 r.