Przejdź do komentarzy

Zmiany w Harmonogramie dla Działania 3.2

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 maja 2016 roku podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 73/851/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok.

            Na wniosek IP ZIT MOF Gorzowa Wlkp. w Harmonogramie zostanie dodany nabór, który zaplanowano na grudzień 2016 roku w ramach Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, na kwotę 5,2 mln PLN. Wobec powyższego ogłoszenie konkursu dla przedmiotowego Poddziałania nastąpi w listopadzie 2016 roku.

            Na wniosek IP ZIT MOF Zielonej Góry w Harmonogramie zostanie przesunięty nabór z grudnia 2016 roku na wrzesień 2016 roku, w ramach Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.3. Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, na kwotę 12 mln PLN. Wobec powyższego ogłoszenie konkursu dla przedmiotowego Poddziałania nastąpi w sierpniu 2016 roku.