Przejdź do komentarzy

Zmiany do regulaminu konkursu nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

Szanowni Państwo,

19 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU.

Zmiany dotyczą przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z 18 maja 2022 r. na 25 maja 2022 r. oraz precyzują zapisy dotyczące braku możliwości realizowania projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Ponadto, uszczegółowiono zapisy dotyczące składania przez Wnioskodawcę dokumentów za pośrednictwem e-puapu oraz doprecyzowano (zgodnie z regulaminem konkursu) katalog kosztów kwalifikowanych.


Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

Regulamin konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

Wykaz zmian w Regulaminie

Katalog Kosztów Kwalifikowanych