Przejdź do komentarzy

Zmiany do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2018 r. na czerwiec/lipiec 2018 r.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.04.02-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie