Przejdź do komentarzy

Zmiany do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna –ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu zakończenia naboru z 23 marca 2018 r. na 13 kwietnia 2018 r.

Załączniki:     

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie