Przejdź do komentarzy

Zmiana zasad promocji projektów

Od stycznia 2018r. wprowadzono zmiany w oznaczaniu projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Nowe zasady będą obowiązywały wszystkich beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie 1 stycznia 2018 r. lub później. Zasady te nie będą obowiązkowe dla beneficjentów, którzy podpisali lub podpiszą umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 r., chyba że zawarty zostanie stosowny aneks do umowy lub umożliwiają to zapisy aktualnej umowy o dofinansowanie.

Zmiana oznaczenia polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków.


W związku z tym, że barwy RP występują wyłącznie w wersji pełnokolorowej, to umieszcza się je na wszelkich materiałach i działaniach informacyjno-promocyjnych, jeżeli:
- istnieją ogólnodostępne możliwości techniczne umieszczania oznaczeń pełnokolorowych,
- oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach pełnokolorowych.

Zestawienie znaków FE, barw RP iznaku FE zawsze występuje w wersji pełnokolorowej.
W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa lub jego oficjalne logo umieszcza się pomiędzy barwami RP a znakiem UE.


Barw RP nie umieszcza się, jeżeli:
- nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,
- materiał z założenia występuje w wersji achromatycznej.
Nie umieszcza się barw RP w zestawieniu FE i UE w wariantach achromatycznym lub monochromatycznym w następujących materiałach:
- korespondencja drukowana, jeżeli papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej lub monochromatycznej,
- dokumentacja projektowa

Przykładowe oznaczenie projektów:

Więcej informacji na temat oznaczania projektów znajduje się w zakładce rpo.lubuskie.pl/poznaj-zasady-promowania-projektu.