Przejdź do komentarzy

Zmiana w dokumentacji konkursowej lokalizacji Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

W związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 200/2727/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I - Promocja gospodarcza regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Nowa siedziba od 1 sierpnia br. zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Ignacego Mościckiego  6.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu