Przejdź do komentarzy

Zmiana w dokumentacji konkursowej lokalizacji Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp

W związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 73/853/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Nowa siedziba od 31 maja br. zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Dworcowej 13.

Ogłoszenie konkursu 3.2.2

Regulamin konkursu 3.2.2