Przejdź do komentarzy

Zmiana w dokumentacji konkursowej lokalizacji Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

W związku ze zmianą lokalizacji Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 199/2713/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Nowa siedziba od 1 sierpnia br. zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Ignacego Mościckiego 6.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu