Przejdź do komentarzy

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach wezwania nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16

Szanowni Państwo,

29 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 151/2031/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 „Transport”, Działania 5.1 „Transport drogowy”, Poddziałania 5.1.2 „Transport drogowy - ZIT Gorzów Wlkp.”.

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania projektu oraz kwota wydatków całkowitych.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.02-IZ.00-08-P01/16