Przejdź do komentarzy

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

24.08.2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21. Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs.

Dokumentacja konkursowa