Przejdź do komentarzy

Zmiana treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 października 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu do konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/18. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 5 listopada 2018 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest 12 listopad 2018 r.

Zobacz ogłoszenie