Przejdź do komentarzy

Zmiana treści Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

24 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianie treści Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

W związku z opóźnieniami w rozstrzyganiu Konkursu, związanymi ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. poz. 694), Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 24 sierpnia 2021 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zwiększono alokację konkursu.


1. Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.


2. Alokacja na konkurs, w dniu jego ogłoszenia, wynosiła 10 mln. Na podstawie Uchwały ZWL kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona z 10 000 000,00 PLN do 14 235 999,96 PLN, tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

 

Dokumentacja konkursowa