Przejdź do komentarzy

Zmiana treści ogłoszenia i regulaminu do konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego 17 sierpnia 2021 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu do konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj.23 sierpnia 2021 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest 30 sierpnia 2021 r.

Dokumentacja konkursowa