Przejdź do komentarzy

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22

Szanowni Państwo,

22 lutego 2022 r. Zarząd województwa Lubuskiego podjął uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 245/3304/22  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Przyjęta zmiana dotyczy terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z przyjętą zmianą, nabór ten rozpocznie się w dniu 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu 5 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie aktualne

Regulamin aktualny