Przejdź do komentarzy

Zmiana regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 26 lutego 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18.

Zmiana dotyczy:

zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec/kwiecień 2019 r,

Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu z uwagi na trwający proces negocjacyjny ze znaczną liczbą Wnioskodawców.

Szczegółowy opis zmiany wraz z uzasadnieniem zawarty został w dokumencie „Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18”.

Wprowadzoną zmianę stosuje się od dnia 26 lutego 2019 r.

Zobacz ogłoszenie