Przejdź do komentarzy

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
Komisja Europejska w dniu 4 marca 2020 r. podjęła decyzję o akceptacji zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020. Tym samym decyzja wykonawcza Komisji nr C(2020) 1331 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2014) 10024 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu Lubuskiego w Polsce, umożliwia realizację Programu, zgodnie z zaproponowanymi zmianami.

Decyzja KE potwierdza, iż wydatki kwalifikowalne wskazane w zmienionym RPO-L2020, zatwierdzonym ww. decyzją stają się kwalifikowalne od dnia 22 stycznia 2020 r.

10 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany RPO-L2020.

Treść nowego RPO-L2020 poniżej.

RPO-L2020 z 10 marca 2020 r.