Przejdź do komentarzy

Zmiana ogłoszenia oraz regulaminu konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

Szanowni Państwo,

w dniu 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do wysokości 61 897 985,82 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 4 500 000,00 PLN oraz o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z końca maja 2020 r. do czerwca 2020 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

2. Tabela zmian do Ogłoszenia o konkursie nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

3. Regulamin konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

4. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18