Przejdź do komentarzy

Zmiana Ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Ogłoszenie oraz Regulamin dla Konkursu Nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17.

Decyzją Zarządu alokacja przeznaczona na konkurs uległa zwiększeniu z 8 000 000,00 PLN do 14 500 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 450 000,00 PLN).

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy w Ogłoszeniu oraz w Regulaminie konkursu.

Załącznik:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin

Tabela zmian