Przejdź do komentarzy

Zmiana kwoty alokacji w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

W dniu  24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z kwoty 40 000 000,00 PLN na kwotę 69 168 450,19 PLN  (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji na konkursu co stanowi 6 916 845,01 PLN) w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Ogłoszenia o ww. konkursie oraz Regulaminu.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie