Przejdź do komentarzy

Zmiana Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż wśród załączników do Regulaminu Konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 omyłkowo została zamieszczona nieaktualna wersja „Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, tj. wersja 1.4 z listopada 2015 r. Poniżej udostępniamy aktualną wersję dokumentu (wersja 2 z kwietnia 2018 r.).

Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach RPO – Lubuskie 2020

Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożonych już projektów nie ma konieczności korygowania Studium wykonalności.

Przepraszamy za zaistniały błąd i powstałe w związku z tym utrudnienia.