Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok

Dokument

zm.05.07.16 HARMONOGRAM 2016

pdf 756 KB

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 5 lipca 2016 roku podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 73/851/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok.

W Harmonogramie został dodany konkurs w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, na 86 mln PLN, dla którego nabór rozpocznie się w grudniu 2016 roku.

xxxxxx

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 9 sierpnia 2016 roku podjął decyzję o ogłoszeniu dwóch odrębnych konkursów w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 6.5 Usługi rozwojowe MMŚP, osobno w ramach subregionów województwa, tj. zielonogórskiego i gorzowskiego.

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-L2020 na 2016 rok, nabory rozpoczną się w październiku 2016 roku.