Przejdź do komentarzy

Zgłoś swój projekt do REGIO Stars 2021

Trwa nabór do konkursu Regio Stars 2021. Co roku Komisja Europejska nagradza najbardziej innowacyjne, najciekawsze projekty finansowane z Funduszy Europejskich, które wyróżniają się wysokim poziomem jakości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów w całej Europie.

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych:

  • INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym,
  • ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich,
  • SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych,
  • TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach – Europejski Rok Kolei 2021.

Jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych dziedzinach oceni zgłoszone projekty i wyłoni zwycięzców. Dodatkowo odbędzie się głosowanie internautów Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Finaliści plebiscytu będą mogli wziąć udział w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br. Zwycięzcy  REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro.

Zgłaszając projekt warto zapoznać się i skorzystać ze wskazówek zawartych w Poradniku dla uczestników. Poradnik zawiera nie tylko szczegółowy opis tegorocznych kategorii konkursowych oraz kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, ale również praktyczne wskazówki, które pomogą każdemu uczestnikowi przejść przez wszystkie etapy konkursu. Internetowa platforma zgłoszeniowa jest otwarta do 9 maja 2021 r.

Uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych i nagroda publiczności, odbędzie się w grudniu 2021 r. w Dubrowniku (Chorwacja).

 

Źródło: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/