Przejdź do komentarzy

Zgłoś nadużycie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 zapewnia możliwość zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego za pomocą:

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego można przekazać anonimowo, zachęca się jednak do przesyłania danych do kontaktu, w celu możliwości uzupełnienia wiedzy przez osoby weryfikujące. Każde zgłoszenie traktowane jest priorytetowo. Należy pamiętać również, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

 

Ponadto każdy obywatel UE może poinformować OLAF (Europejski Urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych) o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ na interesy UE. Może to zrobić w następujący sposób:

Kontakt z OLAF odbywa się we wszystkich oficjalnych językach UE. Wszelkie informacje na temat możliwości kontaktu z OLAF znajdują się na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/general-contacts.pl