Przejdź do komentarzy

Zespół Szkół w Cybince doczeka się termomodernizacji. Podpisano umowę na dofinansowanie z unijnych środków

obrazek
 
Członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał z władzami Cybinki umowę na dofinansowanie termomodernizacji zespołu szkół. Projekt otrzymał 3,7 mln zł dotacji. Całkowita wartość zadania to prawie 5 mln zł.
 

– Bardzo się cieszę, że będziemy mogli udzielić państwu wsparcia na realizację ambitnego, wartościowego, niezwykle potrzebnego projektu poprawienia efektywności energetycznej państwa szkoły, głównej placówki edukacyjnej w gminie - mówił członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podczas środowej (30 listopada 2022 r.) sesji rady gminy Cybinka, na chwilę przed podpisaniem umowy. - Gmina Cybinka jest jednym z tych samorządów, które w sposób szczególny, aktywny i z wielką determinacją zabiegają o środki finansowe z funduszy europejskich. Tym razem pełnym sukcesem zakończyło się staranie o pozyskanie środków z tzw. funduszu REACT-EU. To pieniądze, które pojawiły się w Polsce po wybuchu pandemii po to, by wesprzeć polską gospodarkę i ochronę zdrowia dodatkowymi środkami, które poprawią efektywność w różnego rodzaju obszarach.

- Serdecznie państwu gratuluję i mam nadzieję, że ten projekt będzie sprawnie zrealizowany - dodał Marcin Jabłoński, któremu towarzyszył dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Marek Kamiński.

Samorządowcy mogą liczyć na wsparcie w pozyskiwaniu unijnych środków

Kilka godzin wcześniej członek zarządu województwa lubuskiego uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami w Strzelcach Krajeńskich. Dotyczyło ono podziału środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na posiedzeniu rady gminy Cybinka Marcin Jabłoński ponownie zapewnił, że samorządowcy działający w partnerstwach mogą liczyć na wsparcie. – W nowej perspektywie finansowej są duże szanse na pozyskanie sporych środków. Pierwszy, wstępny podział gwarantuje wszystkim porozumieniom kwotę 185 euro na jednego mieszkańca. To baza, punkt wyjścia. Ponadto oczywiście będą organizowane konkursy, gdzie będzie można realizować większe zadania – zapewnił M. Jabłoński.

Członek zarządu województwa dodał też, że warto działać w porozumieniach gmin, ponieważ zwiększa to efektywność realizowanych projektów. Lubuskie samorządy współpracują ze sobą m.in. w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, komunikacji czy wsparcia dla systemu edukacji: – Mam nadzieję, że takie projekty w ramach tworzonych planów pojawią się tutaj, w gminie. Namawiam Cybinkę i pana burmistrza, abyście napierali, abyście byli jednym z liderów tego porozumienia – powiedział Marcin Jabłoński.

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Cybince

Beneficjent: Gmina Cybinka

Nr projektu: RPLB.11.01.00-08-0007/22

Krótki opis:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej o funkcji edukacyjnej - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Cybince. Projekt obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury po zakończeniu realizacji inwestycji. Przyjęte rozwiązania poprawią efektywność energetyczną przestrzeni publicznej tj. zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz zredukują emisję gazów cieplarnianych. Głównymi grupami docelowymi będą mieszkańcy gminy Cybinka oraz użytkownicy termomodernizowanych obiektów.

Zakres prac:

  • prace przygotowawcze (audyt energetyczny, dokumentacja wykonawcza, w tym kosztorysy wraz z aktualizacją, ekspertyza przyrodnicza, studium wykonalności),
  • termomodernizacja Zespołu Szkół w Cybince (roboty budowlane, nadzór inwestorski),
  • promocja projektu (tablica informacyjna i pamiątkowa).

Terminy:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-06-24

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 2023-09-29

Dofinansowanie:

Wydatki ogółem (PLN) 4 943 991,35

Wydatki kwalifikowalne (PLN) 4 369 774,44

Wartość dofinansowania (PLN) 3 714 308,23

Informacja o Konkursie nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22

Oś Priorytetowa 11 „REACT-EU wspiera lubuskie”

Działanie 11.1 „Efektywność energetyczna – REACT-EU”

W ramach Działania 11.1 mogą być realizowane projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne.

Wsparcie otrzymały projekty, które realizowane będą w placówkach oświatowych a celem  inwestycji będzie podniesienie efektywności energetycznej, poprzez np. docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, czy wymiana pokrycia dachu. Będą to projekty stanowiące uzupełnienie inwestycji wymagających kontynuacji, których celem będzie zrealizowanie zaplanowanych działań wynikających z audytu energetycznego.

Nadrzędnym celem interwencji jest poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. Zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji służyć będzie wymiana źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, a także bardziej przyjaznego środowisku.

 

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE