Przejdź do komentarzy

Zdrowie i jakość życia

obrazekZdrowie i jakość życia - ta inteligentna specjalizacja regionu lubuskiego była tematem kolejnych warsztatów sieciujących, w których wzięło udział blisko ponad 50 podmiotów.
W warsztatach (22.04) wzięły udział firmy reprezentujące branże spożywczą, winiarską, medyczną, IT/ICT, a także uczelnie, szpitale i organizacje pozarządowe. Celem spotkania było przedstawienie potencjału badawczego lubuskich firm w dziedzinach technologii medycznych, profilaktyki i rehabilitacji, wyspecjalizowanych form turystyki oraz zdrowej i bezpiecznej żywności. Ważnym aspektem było także wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie podniesienia jakości życia biologicznego, psychologicznego i społecznego.

Podczas pierwszej części warsztatów eksperci wyjaśniali pojęcia Innowacji i Inteligentnych Specjalizacji. Dr Karolina Lipińska z Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiła koncepcję konkursu na wybór kluczowych branż o potencjale badawczo-rozwojowym, podkreślając jednocześnie, że zdrowie chociażby że względu na sytuację epidemiczną, która w zeszłym roku zaskoczyła cały świat, to obszar traktowany przez Komisję Europejską priorytetowo

Profesor Elżbieta Wojnicka-Sycz (Uniwersytecie Gdański) również omówiła  innowacje w specjalizacji zdrowie. To przede wszystkim zdrowe społeczeństwo (m.in. technologie inżynierii medycznej, biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej, telemedycyna), żywność wysokiej jakości, bezpieczna epidemicznie turystyka oraz innowacje społeczne (m.in. w zakresie gospodarki przestrzennej). Światowe trendy wskazują na dalszy rozwój telemedycyny, rozwój robotów wspomagających pracę w szpitalach i ośrodkach opieki, badania nad genami (również w żywności to metoda wykorzystana np. celu wyprodukowania bezkofeinowej kawy czy odporne na choroby owoce), rozwój sztucznej inteligencji w celu diagnostyki (tak jak to się stało np. w Korei Południowej, gdzie zastosowano detekcję COVID-19 na lotniskach). Ważną dziedziną jest również internet przedmiotów medycznych (IoMT) - prognozuje się, że do 2025 roku aż 30% udziału w rynku urządzeń IoT będzie pochodziło z opieki zdrowotnej.

Uczestnicy warsztatów zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, dzięki czemu uzyskano informację, których wyniki przybliżył dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej. 63% z firm, które wzięły udział w badanu korzystało ze środków europejskich na badania i rozwój (głównie na poziomie regionalnym i krajowym), większość we współpracy z partnerami (uczelniami, ekspertami – głównie spoza lubuskiego).

Nie zabrakło także głosów z największej lubuskiej uczelni - Uniwersytetu Zielonogórskiego, który reprezentowali przedstawiciele kilku instytutów: Instytutu Sztuk Wizualnych, Katedrę Architektury i Urbanistyki, Inżynierii Środowiska, Inżynierii Mechanicznej, Collegium Medicum i Wydziału Nauk Biologicznych.

Następnie dyskutowano także w podziale na zespoły: turystyka i zdrowa żywność,  zdrowie oraz innowacje społeczne i gospodarka przestrzenna.

 

TURYSTYKA i ZDROWA ŻYWNOŚĆ

Krzysztof Fedorowicz właściciel jedynej w województwie winnicy z certyfikatem BIO, wskazał, że obecne winiarstwo to nowoczesne technologie i nowe miejsca pracy. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy w Polsce 10 winnic, obecnie w KOWR zarejestrowanych jest ponad 500. Proponuje biowinnice jako produkt turystyczny, wymaga to jednak przeprowadzenia specjalistycznych badań nad szczepami regionalnymi, tak by sukcesywnie można było rezygnować z używania pestycydów i doprowadzić do produkcji bezpiecznego dla zdrowia wina. Jako przykład podał użycie nanosrebra -  badania nad którym wskazują na dobroczynne działanie ochronne dla winorośli.

Jarosław Wnorowski z Klastra Turystyki Historycznej widzi szansę dla lubuskiego poprzez stworzenie dedykowanej aplikacji, która będzie prowadziła turystów na każdym etapie zwiedzania regionu, co pozwoli na przyciągnięcie turystów do województwa lubuskiego.  Innowacje w komunikacji  proponuje Magdalena Bobryk ze Stowarzyszenia 515. Wykorzystanie narzędzia Design Driven Innovation daje szansę na nowatorskie podejście do badania potencjału miejsca. To niecodzienne podejście do zarządzania marką turystyczną jest coraz bardziej pożądane w świecie marketingu.  Tego typu projekty innowacyjne pozwolą na korzystane zmiany np. w rozwoju turystyki.

 

ZDROWIE, INNOWACJE SPOŁECZNE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Przemysław Matkowski z firmy Perceptus widzi duże możliwości w projektach rozwijających telemedycynę, z kolei Lidia Kaźmierczak z 4System wskazuje na  wdrażanie nowoczesnych aplikacji i oprogramowania e-learningowego, kierowanego do klientów korporacyjnych, szkół i urzędów.

Sebastian Jagiełowicz reprezentujący Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze, potwierdził zdanie przedmówców w zakresie rozwijania nowoczesnych technologii informatycznych. Ośrodek zajmuje się opieką długoterminową nad osobami niesamodzielnymi lub samodzielnymi. Placówka chce współtworzyć i testować innowacyjne rozwiązania. Szansę widzi w rozwoju telemedycyny, dzięki której można zdalnie diagnozować i bezpiecznie kontrolować stan zdrowia podopiecznych.

Pediatra Jakub Czwojda, który prowadzi działalność medyczną związaną z diagnostyką i rehabilitacją zaburzeń neurologicznych u dzieci, podkreślał, że również w jego pracy innowacyjne rozwiązania są na wagę złota.

Ciekawe projekty zostały zaprezentowane przez Patryka Całkę z Bogdańca, który przy wykorzystaniu minigolfa opracował wraz z partnerami z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytetu Zielonogórskiego metodę diagnozowania i leczenia zaburzeń psychomotorycznych u dzieci.

Na uwagę zasługuje głos Doroty Dabiach z Laboratorium Diagnostycznego RB VAC. Celem działalności firmy jest poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych poprzez produkcję szczepionek autogenicznych  i wirusowych. Efektem ich pracy jest wyeliminowanie antybiotyków z hodowli i poprawa jakości życia zwierząt, co w dalszej kolejności przekłada się na produkcję zdrowej żywności. Firma myśli o ciągłym rozwoju, szczególnie w zakresie B+R co pozwoli na zwiększenie produkcji i zdobycie nowych rynków. Laboratorium na co dzień współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Frei Universität Berlin.

 

Wciąż można się do zapisać na warsztaty w ramach obszaru Innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje, które będą również świetną okazją do poznania innych firm i instytucji oraz nawiązania współpracy. Warsztaty odbędą się w formule on-line w godzinach 9:00-12:00 w najbliższy czwartek, 29 kwietnia 2021 r.

Warsztaty organizuje Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

Rejestracja na warsztaty dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/iRBRx7raQLPzPsRd8

Inteligentne specjalizacje to nic innego jak obszary gospodarki, w których specjalizuje się lub chce specjalizować się w przyszłości dany region. Do ich wyznaczenia i wpisania do strategii rozwoju Województwo Lubuskie zobowiązała Komisja Europejska. Jako region swoje inteligentne specjalizacje wybraliśmy kilka lat temu. Obecnie przygotowujemy się do nowej unijnej perspektywy finansowej, a co za tym idzie konieczna jest rewizja dotychczasowych specjalizacji i dalszy ich rozwój, a także przygotowanie projektów, które mają szansę uzyskać wsparcie ze środków „nowego rozdania”. Będą też miały niebagatelny wpływ na rozwój naszego regionu.

 

Materiał: Departament Innowacji i Przedsiębiorczości