Przejdź do komentarzy

Zdobądź 40 000 zł na start firmy

Straciłeś pracę z powodu COVID-19 i chcesz 40 000 złotych na założenie firmy? Interior rozpoczyna rekrutację do programu wspierania startupów -  blisko 3 mln zł zostanie przekazane 60 młodym osobom, na start ich nowych firm.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-30 lat z województwa lubuskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Młodzi startupowcy zostaną przeszkoleni w zakresie przedsiębiorczości. Przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną firmę. Otrzymają wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej (23 500 zł), jak również wsparcie pomostowe na jej utrzymanie w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności (15 600 zł).

Pomoc skierowana jest dla wszystkich młodych lubuszan spełniających warunki konkursu. Specjalne preferencje przewidziano dla:

– kobiet

– osób długotrwale bezrobotnych

– osób z niepełnosprawnościami

– mieszkańców miast: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zagwarantowanie utrzymania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2021 – 30.04.2023. Jego budżet wynosi 2,91 mln zł, z czego 2,88 mln zł pochodzi z dotacji przekazanej przez Wojewódzku Urząd Pracy w Zielonej Górze, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji na stronie: parkinterior.pl lub pod numerem telefonu: 68 411 44 00