Przejdź do komentarzy

Zatwierdzenie zaktualizowanej listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową oraz listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/19

Lista projektów